UPITNIK

Molimo vas za iskrenost u popunjavanju upitnika, jer se na osnovu vaših odgovora raditi selekciju i raspored.

VAŽNO: Popunjavanjem upitnika i slanjem prijave ulazite u našu bazu kandidata, te ukoliko se ukaže adekvatna pozicija, naše kolege će vas kontaktirati. 

Društvene mreže:
   

 

Telefon za prijave:

+361 66 546 8 114

 

 

 

gregorianahconsalting@gmail.com 

jobs@gregorianah.com

info@gregorianah.com